VERDEN MED NYE ØJNE

VERDEN MED NYE ØJNE

BAGGRUND FOR PROJEKTET

Et projekt lavet for at få Verdensmålsdagsordenen i et ulandsperspektiv, til at føles vedkommende og håndgribelig for udskolingselever.
Her lavede vi et koncept der indeholdt video, VR og breve, som indgik i en samlet fortælling. Idéen var, at sætte ansigt på dagsordenen og lade eleverne få en oplevelse med Verdensmålene ude i verden, ved at skabe et personligt møde med en jævnaldrende fra Sri Lanka og lade den person vise dem sin verden og dens udfordringer.
Kombinationen af medier er valgt på baggrund af målgruppeundersøgelser, som viste at hvis vi ville lade eleverne rejse rundt med en jævnaldrende fra Sri Lanka i virtual reality, var vi nødt til først at stille deres nysgerrighed, om den person de skulle møde. Derfor valgte vi at lave en præsentationsvideo, hvor de lærer Sajani fra Sri Lanka at kende, for at skabe identifikation og relation - og imødekomme eventuelle fordomme/spørgsmål om det, at være teenager i et uland, som kunne forhindre det læringsmæssige budskab i at nå frem.
I videoen inviterer Sajani eleverne til at møde hende i Sri Lanka. Herefter tager eleverne VR-briller på og tager med Sajani rundt 4 steder i Sri Lanka og ser på udfordringer, der relaterer sig til Verdensmålene - bæredygtig energi, fældning af regnskov, et skraldebjerg i et boligkvarter og teplantagerne i bjergene. VR-filmen er optaget i POV - altså hvor eleverne har en krop og et point-of-view - for at eleverne føler, de er ægte til stede i filmen. Ved hvert sted de rejser hen, giver Sajani eleverne et brev de "tager med hjem". Og når filmen er færdig, har læreren delt virkelige breve ud, som eleverne arbejder videre med, og som bygger bro mellem oplevelsen i Sri Lanka og opgavearbejdet i klassen. Gennem brevene tager vi elevernes virtuelle oplevelse i Sri Lanka med tilbage til klasselokalet - ligesom Sajanis videoinvitation førte dem videre ind i VR-universet. Således ønskede vi at skabe en sammenhængende fortælling, der gjorde brug af det bedste fra hvert medie til at skabe en oplevelsesbaseret læring.

PROJEKTDETALJER

Hvordan ser FNs Verdensmål ud i virkelighedens verden?
VERDEN MED NYE ØJNE lader udskolingselever opleve FNs Verdensmål med egne øjne, når de i virtual reality tager til Sri Lanka og møder den jævnaldrende pige Sajani, som viser dem rundt i sit liv og sit land. Undervejs giver hun eleverne breve, som ligger klar på deres borde når de tager VR-brillerne af.

SAMARBEJDSPARTNERE

FN-Forbundet
Mundu
Makropol

Verden med nye øjne er fundraiset, udviklet og produceret af Travers, og støttet af Danidas Oplysningsbevilling, Ole Kirks Fond og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

undervisningsministeriet-logo
ole-kirks-fond
fnf-logo
mundulogo_sort_mtag
Makropol